Soudní znalec Olomouc soudní odhady oceňování movitého majetku

Soudní znalec Olomouc oceňování majetku odhady

Při zpracování posudků pro státní orgány (soudy, policie ČR)

Cena za hodinu pracovního výkonu je stanovena v souladu s platnými předpisy v rozpětí od 100,- Kč do 350,-Kč, a to v závislosti na náročnosti a rozsahu znaleckého posudku. K tomu jsou dále připočteny náhrady cestovních a jiných výdajů, a to podle obecných předpisů o náhradě cestovních, stěhovacích a jiných výdajů při pracovních cestách.

Při zpracování posudků pro ostatní žadatele

Vzhledem k tomu, že každý případ má svá specifika, je velmi obtížné jednoznačně určit výši odměny za jednotlivé úkony. Výše odměny bude stanovena na základě náročnosti a složitosti řešení zadaného požadavku, rozsahu a objemu hodnoceného majetku.

Chcete-li si nezávazně ověřit přibližnou cenu pro zpracování Vašeho posudku, neváhejte nás kontaktovat a zašlete nám Vaši poptávku.
Konečná cena této služby je vždy stanovena na základě dohody s klientem.